Kontakty | Obráťte sa na nás so svojimi otázkami

Distribúcia Fieldmann

Slovenská republika
FAST PLUS, a.s.
Bratislava, Na pántoch 18
PSČ: 831 06
 

IČO: 35712783
DIČ: 2020227616
IČ DPH: SK2020227616
 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 7227/B
 

Tel.: +421 2491 058 90
E-mail: info@fieldmann.sk
www.fastplus.sk

 

Prevádzkovateľ

FAST PLUS, a.s.
so sídlom: Bratislava, Na pántoch 18
PSČ: 831 06

IČO: 35712783
DIČ: 2020227616
IČ DPH: SK2020227616

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 7227/B